Vybíráte u nás dřevěnou podlahu a chcete mít jistotu správného odstínu, struktury a kvality materiálu? Nechte si zaslat vzorek, který vám doručíme do 3 pracovních dnů.

Montáž podlahy lepením

 

Před  montáží si desky prohlédněte a naplánujte vzor podlahy. Podlahu montujte během denního světla. Před a během pokládky desek kontrolujte jejich stav. Uložení podlahy z desek s evidentními chybami zapříčiní nepřihlédnutí k záručním nárokům. Poškozené podlahové desky vraťte do prodejny s cílem výměny za nové. Pamatujte, abyste montovali podlahu v souladu se správným postupem kladení desek a návodem k montáži, určeným výrobcem.

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Během montáže by celkové rozměry kladené podlahy neměly překročit rozměr větší než 8 x 20 m. V opačném případě mezi jednotlivými povrchy ponechte dilatační spáry. Jednotlivé přesahy lamel (prken) by měli být nejméně v rozestupu 50 cm. Během kladení podlahy oddělte jednotlivé místnosti. Kladení podlahy by se mělo uskutečňovat při vlhkosti v místnosti v rozmezí 45 - 60 % a teplotě od +18 do +24 °C. Vždy před montáží podlahy změřte vlhkost podkladu.

 

Maximálně přípustná vlhkost podkladu:

- betonový do 2 %

- anhydritový do 0,5 %

- dřevěný do 8 %

 

Doporučuje se, aby v případě plovoucích podlah měly všechny druhy betonových podkladů izolaci proti vlhku. V případě používání paro-izolační fólie používejte pásku o šíři 200 mm, kterou zajistíte dodatečné spojení fólie.

 

NEZAPOMEŇTE NA MINIMÁLNÍ PŘESAHY JEDNOTLIVÝCH LAMEL

Příčné spoje lamel v další kladené řadě od sebe musí být vzdálené minimálně 500 mm, aby nedocházelo k poškození zámku a znehodnocení podlahy.

rozestupy-desky

 

Lepení desky k podkladu

Pomocí ozubeného hladítka nanášíme lepidlo, které musí pokrývat min 60% povrchu desky. Podklad musí být opatřený základním nátěrem a splňovat následující podmínky odolnosti:

- odolnost proti odtrhávání minimum 1 MPa,

- pevnost v tlaku minimum 25 MPa

K lepení se používají výhradně jednosložková polyuretanová lepidla anebo syntetická lepidla, doporučovaná výrobci k lepení továrně lakovaných a olejovaných podlah, které je možné používat při podlahovém vytápění.

 

POUŽÍVÁNÍ DISPERZNÍCH LEPIDEL JE NEPŘÍPUSTNÉ!

 

MONTÁŽ DESKY NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

V případě že se montáž podlahy neuskutečňuje ihned, je třeba několik dnů před montáží opětovně nastavit topení na 21 °C a ve stejné teplotě ukládat desky. V případě plovoucích podlah je potřebné používat materiály vyrovnávající nerovnosti podkladu a materiály doporučované v systémech podlahového vytápění.

 

POZOR:

Záruka na desku se nevztahuje na kazy, které vznikly v důsledku vysušení / přehřátí podlahy prostřednictvím vyšší teploty, než je přípustná.

 

LIŠTY

Dilatační spáry (přístěnné) se pokryjí přístěnnými dekoračními lištami. Lišty se připevní ke stěně (ne k podlaze!) pomocí připevňující montážní úchytky.

 

OŠETŘOVÁNÍ

Prkno je finálně upraveno UV lakem, UV olejem nebo přírodním olejem. Na podlahy BARLINEK používejte ošetřovací přípravky z nabídky výrobce. Na podlahy naolejované UV oleji a přírodními oleji se doporučuje po montáži nanést další vrstvu ošetřovacího oleje. Podlahy upravené přírodními oleji je třeba ihned po montáži napustit ošetřovacím přípravkem Wax Care Plus. Na podlahy upravené přírodními oleji používejte pouze ošetřovací přípravky Wax Care Plus, Wash Care a Magic Cleaner.

 

UPOZORNĚNÍ: 

Před nanesením jiného ošetřovacího přípravku než doporučeného, nutně proveďte zkoušku na neviditelném skrytém místě podlahy, abyste posoudili, zda nevznikají nežádoucí účinky olejů na prkna (např. vyblednutí prken). Pravidelné periodické ošetřování olejovaných podlah vyrovnává drobné známky každodenního používání. Největším nepřítelem dřevěných podlah je voda a písek.

Tento web používá soubory cookie. Procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním a v případě poskytnutí dalších osobních údajů s jejich ochranou a zpracováním.