fbpx

POKLÁDÁNÍ BARLINECKÉ DESKY PLOVOUCÍM ZPUSOBEM S ČELNÍM SPOJEM BARCLICK


Dřevěná vrstvená podlahová deska je produkt vyrobený ze 100%ního dřeva. Konstrukce této desky je velmi odolná vůči změnám teploty a vlhkosti. Ne jedna, ale tři vrstvy dřeva uspořádané do kříže mu dodávají velkou rozměrovou stabilitu. Každá Barlinecká deska je hotový výrobek s dokončenou povrchovou vrstvou, kterou lze užívat ihned po pokládce.

POKLÁDKA BARLINECKÉ DESKY

Každý, kdo má trochu nadšení pro kutilství, si může podlahu položit sám. Před pokládkou dřevěných vrstvených podlah by měly být dokončeny všechny mokré práce na povrchu stěn, stropů, podkroví, jako je: základní nátěr, tmelení, malování nebo aplikace dekorativních omítek. Vlhkost cementového základu by neměla překročit 2%, anhydritového 0,5%, dřevěného 8%. Relativní vlhkost vzduchu: 45% až 60% a teplota vzduchu: 18 až 24 ° C (64 ° F až 75 ° F). Obsah vlhkosti ve vrstvené dřevěné desce: 5% až 9%.

 

POKLÁDKA BARLINECKÉ DESKY KROK ZA KROKEM

1.


K pokládce Barlinecké desky budete potřebovat následující nářadí:
1. montážní patka
2. dřevěný hranol k dobíjení
3. ruční nebo motorová pila
4. svinovací metr, tužka
5. řezací nůž

2.


Pokládku Barlinecké desky lze provést na jakýkoli suchý a rovný podklad. Před pokládkou podklad vysajte a nerovnosti vyrovnejte špachtlí.

3.


Před pokládkou Barlinecké desky zkontrolujte nerovnosti podlahy. Na délce 2 m by neměly být přesahovat 3 mm.

4.


Nezapomeňme, že by se deska měla aklimatizovat v původním balení v místě pokládky minimálně 48 hodin před pokládkou. Během této doby se dřevěná podlaha aklimatizuje na podmínky, ve kterých bude pokládána a aklimatizována.

5.


Po vysátí nivelačního potěru musíme rozložit podklad, na který položíme podlahu, např. přírodní korek v roli. Nezapomeňte mezi korkem a stěnou ponechat mezeru přibližně 10 mm. Mezi sousedními pásy korkové podložky ponechte mezeru 2-3 mm. Obdobně postupujeme i u jiných podkladových materiálů, např. panelů z lisovaných dřevěných vláken. Jako podklad pro podlahovou desku se doporučuje použít podkladové materiály z nabídky firmy Barlinek. Podložky jiných výrobců jsou povoleny za předpokladu, že výrobci těchto materiálů povolí jejich použití jako podložky pro dřevěné vrstvené podlahy položené v plovoucím systému v technickém listu / montážním manuálu nebo v jiných dokumentech.

6.


Směr pokládání Barlinecké desky určují rozměry místnosti a směr padání slunečních paprsků. Pokud žádná ze stěn místnosti nepřesahuje 8 m, doporučujeme instalovat Barlineckou desku ve směru slunečních paprsků, tj. kolmo k nejslunnějšímu oknu v místnosti. V případě rozměrů větších než 8 m nebo dlouhých a úzkých místností, např. chodeb, pokládejte desky vždy podél delší strany.

7.


Balení s deskami rozřízněte nožem ze spodní strany, aby nedošlo k poškození lícové vrstvy desky.

8.


Jak položit Barlineckou desku? Uvědomme si, že dřevěná vrstvená deska je 100%ní dřevo a každá má jedinečný vzhled. Před instalací si rozložte desky a naplánujte podlahový vzor. Poté můžete přistoupit k montáži.

9.


U desek prvního podlahového pruhu odřízněte vyčnívající péro (spoj). To umožní správné provedení dilatační spáry, tj. mezery u zdi.

10.


Položíme první desku a díky dilatačním klínům ponecháme u každé stěny 10 mm širokou mezeru.

11.


Přidáme další desku krátkou hranou k čelu první a pomocí dobíjecího špalku je spojíme do jednoho pásu podlahy.

12.


Poslední desku v prvním podlahovém pásu zkrátíme tak, aby po její instalaci zůstala dilatační mezera 10 mm. Takto odříznutou desku přidáme k předchozí desce čelním spojem a pomocí montážní patky ji dobijeme.

13.


Pokládku druhého pásu podlahy začneme odříznutou části desky. Vložíme ji do spoje pod úhlem cca 20°-30°.

14.


Pomocí dobíjecího hranolku a kladiva dobíjíme desku na podélné hraně.

15.


Podobně postupujeme u pokládky dalších pásů podlahy.

16.


Pokládku posledního pásu podlahy provádíme za pomocí změření šířky desky s přihlédnutím k zachování dilatační mezery 10 mm od stěny.

17.


Desku dobíjíme za pomocí montážní patky.

18.


Dilatační mezeru mezi keramickými dlaždicemi a dřevěnou podlahou a rámem dveří maskujeme speciální dřevěnou lištou. Při instalaci podlahy u rámu dveří je nutné ponechat dilatační mezeru.

19.


Po instalaci soklových lišt je naše podlaha připravena k používání.