fbpx

PODLAHOVÉ TOPENÍ A PODLAHA BARLINEK

Barlinecká podlaha díky své vrstvené struktuře výborně převádí teplo a lze ji úspěšně použít na podlahové vytápění – elektrické i vodní. Jedná se o osvědčený produkt na celé roky

Mezi nejdůležitější výhody podlahového vytápění patří:

Příznivé rozložení teploty v místnostech – Příznivé rozložení teploty v místnostech – podlahové vytápění, na rozdíl od konvenčních topných systémů, umožňuje rovnoměrné rozložení teploty po celé ploše a teplotní rozdíl mezi podlahou a stropem nepřesahuje 2 ° C. Díky tomu se vyhneme pro zdraví nevyhovujícímu přehřátí prostředí.

Topení je neviditelné – topný systém nezabírá žádné místo na stěnách. Skrytí podlahového topení umožňuje mnohem větší svobodu v aranžaci interiéru. 

Hospodárnost– podlahové vytápění funguje při mnohem nižších teplotách topného média než jiné topné systémy, a proto je levnější

Teplotní vlastnosti – vytápěné plochy jsou příjemně teplé, ale jejich teplota nepřekračuje přirozenou teplotu lidské pokožky a blíží se teplotě vzduchu.

Doporučeno pro osoby trpící alergiemi a astmatem – podlahové topení snižuje pohyb vzduchu, což zajišťuje menší cirkulaci prachu a umožňuje udržovat vhodné hygienické podmínky

V případě dřeva používaného k podlahovému vytápění se objevují otázky ohledně jeho vysychání v důsledku změn teploty a vlhkosti. Nezapomeňte však, že práci dřeva je možné omezit. Řešením jsou třívrstvé dřevěné podlahy s bezlepidlovým spojem typu „click“, jehož křížová konstrukce účinně omezuje práci dřeva, díky čemuž je deska velmi bezpečná – na rozdíl od masivní podlahy, která takovou konstrukci nemá. Další otázkou je to, že dřevo je izolátor. Nezapomeňte však, že každá deska má svou vlastní tepelnou vodivost. Příkladem takové podlahy je Barlinecká deska, jejíž bezlepidlový spoj typu „click“ pružně reaguje na změny vlhkosti a teploty. Díky tomu lze třívrstvé dřevěné podlahy Barlinka pokládat na vodní nebo elektrické podlahové topení

Technické parametry Barlinecké desky *:

  • Tloušťka: 14 mm
  • Tepelný odpor: 0,1 m <2 K / W2 K/W
  • Tepelná vodivost: 0,14 W / mK

 

Pokládka na vodní podlahové topení

Během pokládky vrstvené desky na vodní podlahové topení je třeba udělat tzv. vyhřátí potěru. To spočívá v jeho cyklickém zahřívání za účelem eliminace tzv. zbytkové vlhkosti v potěru a zbavení se nebezpečného napínání podkladu.

Níže je uveden cyklus (protokol *) zahřívání potěru:

PROTOKOL O VYTÁPĚNÍ PODKLADU S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM VYPLŇUJE INVESTOR (STAVEBNÍ DOZOR) – týká se jedné místnosti: (např. obývací pokoj, kuchyň, apod. …)

STÁHNOUT SOUBOR PDF

Po vyhřátí podkladu můžeme přistoupit k pokládce podlahy

Na podlahovém topení lze použít dva instalační způsoby: plovoucí a takový, který spočívá v lepení desek k podkladu

Lepicí montáž na vodním podlahovém vytápění

U lepených podlah je třeba dbát na to, aby si použité lepidlo zachovalo své vlastnosti a pružnost i při velkých teplotních výkyvech. Výrobci těchto lepidel umisťují na obaly speciální piktogramy a informace o jejich vhodnosti pro instalaci na podlahové topení. Barlinek doporučuje, aby veškeré práce spojené s lepením podlahy byly zadány firmě zabývající se pokládkou podlah

Důležité!

Povrch roviny podkladu zkontrolovaný dvoumetrovou latí kdekoliv na povrchu by neměl vykazovat větší odchylku od vodorovné roviny než 3 mm na délce 2 m

Plovoucí montáž na vodním podlahovém vytápění

 

V případě plovoucí montáže by se měl použít podklad s nejnižším možným součinitelem tepelných ztrát. Norma doporučuje použít podklad s koeficientem tepelných ztrát R <<; 0,05 m 2 K / W, např. obyčejná vlnitá lepenka o tloušťce 3 mm nebo jiné speciální podložky

Po vyhřátí potěru a výběru správného podpodlahového podkladu je montáž vrstvené desky stejná jako bez podlahového vytápění. V případě plovoucího systému Barlinek doporučuje použít izolační fólii, která je instalována přibližně 20 cm na základ a přilepená těsnící páskou

Všechny dřevěné vrstvené desky Barlinka lze pokládat na vodní nebo elektrické podlahové topení

Pokládka podlahy Barlinek na elektrické topení

Důležité!
Před instalací elektrických topných systémů je třeba pečlivě si přečíst návod k instalaci a instalaci svěřit specializované firmě.
Doporučení pro podlaháře a uživatele dřevěných podlah na elektrickém nebo vodním podlahovým vytápěním.

1. Nejvhodnější podlahovou krytinou na systému podlahového vytápění je hotová třívrstvá dřevěná podlaha s bezlepidlovýml spojem typu „click”.

2. Při rozhodování o lepení podlahy k podkladu stojí za to se zjistit, zda si použité lepidlo zachová své vlastnosti a pružnost po mnoho let – i v případě velkých teplotních výkyvů.

3.Podmínkou zahájení pokládky desek na podlahové topení je protokol o vyhřívání podlahového topení sepsaný a podepsaný kvalifikovaným montážním týmem. Dojde-li k přerušení vytápění po procesu zahřívání potěru, je třeba několik dnů před montáží nastavit topení na 21 ° C (70 ° F) a při takové teplotě pokládat podlahu. Proces ohřevu potěru by měl být prováděn také v létě. Ohřev potěru se vztahuje pouze na pokládku podlahy na vodní podlahové topení.

4. Aby byla zajištěna správná pokládka podlahy, je třeba se ujistit, že vlhkost podlahy během pokládky a používání nepřesahuje povolený rozsah. U desky Barlinek je to 7% ± 2%.

5. Pro optimální teplotu po pokládce se doporučuje udržovat teplotu po dobu prvních 48 hodin na 21 ° C (70 ° F) a poté ji zvyšovat o 1–2 stupně denně. Limit, nad který by ohřívač neměl být nastaven, je 29 ° C (84 ° F) na povrchu desky. Bez ohledu na použitý topný systém musí být po celý rok udržována relativní vlhkost v místnosti v rozmezí 45% – 60%.

6. Vlhkost potěru by neměla překročit:

  • 1,8% u cementových potěrů měřeno metodou CM,
  • 0,3% pro anhydritové potěry měřeno metodou CM.

7. Aby nedocházelo k nerovnoměrné práci dřeva, měl by být vyhříván celý povrch podlahy. To zaručuje také nejvyšší komort při užívání podlahy (žádná chladnější místa na podlaze).

8. Dřevěné podlahy na podlahovém topení nesmí být pokryty koberci. Nábytek umístěný na podlahovém topení, např. pohovky, by měl mít nohy min. 10 cm vysoké

9. Při plovoucím způsobu pokládky přímo na potěr se doporučuje nanést izolační fólii. Fólii pokládáme na vložku o šíři 20 cm a přilepíme páskou.

10. Během topného období se mohou mezi deskami objevit spáry v důsledku minimální práce dřeva.

11. Na konci topné sezóny by měla být teplota postupně snižována přibližně o 1 ° C nebo 2 ° C denně.

* Průměrné hodnoty pro desku o tloušťce 14 mm.