fbpx
NÁBOR 

Proces

V rámci náborových procesů společnosti Barlinek shromažďujeme osobní údaje uchazečů o zaměstnání. Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás na základě žádosti zadané prostřednictvím webové stránky Barlinek (e-nábor), klasickou formou životopisů doručovaných na naši adresu nebo od třetích stran, tzn. personálních agentur, v závislosti na požadavcích náborového procesu. Pokud udělíte svůj dodatečný souhlas, budou tyto údaje také použity v budoucích náborových procesech a zpřístupněny pro účely náboru dalším, uvedeným subjektům Skupiny.

 

Osobní údaje

Zpracováváme informace, které nám poskytnete ve Vašem životopise, motivačním dopise nebo jiných formulářích nezbytných v rámci náborového procesu. Informace, které zpracováváme, zahrnují nezbytné informace stanovené zákonem, včetně jména (jmén), příjmení, data narození, kontaktního telefonu, korespondenční adresy, emailu, vzdělání, historie zaměstnání, dovedností, referencí a dalších informací zveřejněných v náborových dokumentech. V souvislosti s tím byste neměli poskytovat informace v širším rozsahu, včetně jakýchkoli konkrétních údajů, mj. (o etnickém původu, sexuální orientaci, náboženství nebo jiném podobném přesvědčení, politických názorech, zdraví, sexuálním životě nebo sexuální orientaci. Pokud podané přihlášky obsahují takové dodatečné údaje, nebudou použity ani zohledněny v náborovém řízení. V případě žádostí o pozice, kde platné právní předpisy vyžadují poskytnutí informace o bezúhonnosti, Vás můžeme požádat o poskytnutí těchto údajů. Tento typ údajů shromažďujeme výhradně v rozsahu, v jakém je to vhodné a v souladu s místními zákony.

 

Účel a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona, zejména Zákoníku práce, a za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy související s náborovým řízením, na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR (zákonná povinnost) a čl. 6 odst. 1 písm. b) (přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy), jakož i po vyjádření samostatného souhlasu za účelem provedení náborového procesu v rozsahu údajů, které zákon nevyžaduje, účely budoucích náborových procesů a nábor vedený do uvedených subjektů z Kapitálové skupiny Barlinek, na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas subjektu údajů).

Pro účast v náborovém řízení je nezbytné poskytnout údaje v rozsahu uvedeném v Zákoníku práce nebo v jiných zvláštních zákonech (jak je vyžadováno inzerátem). Důsledkem neposkytnutí těchto údajů může být vyloučení uchazeče o práci z náborového procesu. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné a nemá vliv na možnost zúčastnit se náborového procesu.

 

Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje v souvislosti s Vaší účastí v náborovém procesu budou uchovávány:

  1. a) do momentu ukončení náborového procesu na pozici uvedenou v inzerátu,
  2. b) v případě souhlasu se zpracováním údajů pro účely budoucího náboru prováděného Správcem – do odvolání souhlasu, nejdéle však jeden rok od okamžiku udělení souhlasu,
  3. c) v případě zpřístupnění údajů subjektům Kapitálové skupiny Barlinek – do odvolání souhlasu.

Po uplynutí výše uvedené doby po dobu, po kterou zákon vyžaduje uchování údajů, nebo po dobu promlčení případných nároků. V případě úspěšného náboru jsou Vaše osobní údaje uchovávány za účelem přípravy pracovní smlouvy nebo občanskoprávní smlouvy v souladu se zákonnými ustanoveními.

 

Příjemci

Příjemci osobních údajů uchazečů o zaměstnání budou subjekty poskytující služby související s vyřizováním náborového řízení, subjekty poskytující služby likvidace dokumentů a jiných nosičů, jakož i subjekty oprávněné přijímat údaje na základě zákona. V případě souhlasu se zpřístupněním údajů budou příjemcem některé Společnosti z Kapitálové skupiny Barlinek.