Doménu Barlinek.cz provozuje obchodní partner společnosti Barlinek S.A. a nejedná se výhradní komerční distribuci.

Montáž podlahy plovoucím systémem

 

 

 

Všeobecné informace

Podlaha by měla být skladována 48 hodin před montáží v místnosti, kam ji budete pokládat.

Před montáží si desky prohlédněte a naplánujte vzor podlahy.

Montážní práce provádějte za denního světla.

Před a během pokládky desek kontrolujte jejich stav. Zjistíte-li poškození, reklamujte desky ihned u svého prodejce. Pozdější reklamace nemohou být uznány. 

Respektujte montážní návod formulovaný výrobcem.

Jsou-li rozměry položené podlahy větší než 8 x 20 m, musí být v ploše vytvořeny dilatační spáry

Oddělte taktéž podlahy jednotlivých místností.

Pokládka podlahy by měla probíhat při vlhkosti vzduchu 45 - 60 % a teplotě od +18 do +24 °C.

Vždy před montáží podlahy změřte vlhkost podkladu. 

 

Maximálně přípustná vlhkost podkladu:

- betonový do 2 %

- anhydritový do 0,5 %

- dřevěný do 8 %

 

Doporučuje se, aby v případě plovoucích podlah měly všechny druhy betonových podkladů izolaci proti vlhku. V případě používání paroizolační fólie používejte pásku o šíři 200 mm, kterou zajistíte dodatečné spojení fólie.

 

Podložky

Vlnité lepenky ukládáme přesně na milimetr. V případě přírodního korku nebo dřevotřískových desek ponecháme mezi tabulemi spáry 2 mm a od stěny 10 mm. Při montáži desky nepoužívejte pásy k stahování.

 

Nezapomeňte na minimální přesahy lamel v Řadách

Příčné spoje lamel v každé další kladené řadě musí být od sebe vzdálené minimálně 500 mm, aby nedocházelo k poškození montážních zámků a znehodnocení podlahy.

rozestupy-desky

 

Montáž desky na podlahové vytápění

Několik dnů před montáží je třeba nastavit topení na 21 °C a při této stálé teplotě podlahu položit. Věnujte maximální pozornost vytvoření rovného podkladu a používejte pouze materiály doporučené výrobcem systému podlahového vytápění.

 

POZOR:

Záruka na podlahu se nevztahuje na vady, které vznikly v důsledku vysušení/přehřátí podlahy vyšší teplotou, než je přípustná.

 

Lišty

Dilatační spáry (přístěnné) se skryjí podlahovými dekoračními lištami. Lišty se připevňují ke stěně (ne k podlaze!) pomocí montážní úchytky.

 

Ošetřování

Prkno je finálně upraveno UV lakem, UV olejem nebo přírodním olejem. Na podlahy BARLINEK používejte čistící a pečující přípravky z nabídky výrobce. Na podlahy naolejované UV oleji a přírodními oleji se doporučuje po montáži nanést další vrstvu ošetřovacího oleje. Podlahy upravené přírodními oleji je třeba ihned po montáži napustit ošetřovacím přípravkem Wax Care Plus. Na podlahy upravené přírodními oleji používejte pouze ošetřovací přípravky Wax Care Plus, Wash Care a Magic Cleaner.

 

UPOZORNĚNÍ: 

Před nanesením jiného ošetřujícího přípravku než doporučeného, proveďte zkoušku na neviditelném skrytém místě podlahy, abyste ověřili, že podlahu nepoškozují (např. vyblednutí prken). Pravidelné ošetřování olejovaných podlah vyrovnává drobné známky každodenního používání. Největším nepřítelem dřevěných podlah jsou voda a písek.