Doménu Barlinek.cz provozuje obchodní partner společnosti Barlinek S.A. a nejedná se výhradní komerční distribuci.

Montáž podlahových lišt

 

1 Označte místo pro hmoždinku.
2 Vyvrtejte otvor pro hmoždinku o průměru 6 mm.
3 Přišroubujte držák podlahové lišty.
4 Držáky instalujte v rozestupu 25 cm až 50 cm.
5 Přiložte podlahovou lištu na držák a zacvakněte.
6 Upevnění podlahové lišty do držáku se provádí pomocí gumové paličky poklepáním přes odřezek podlahové lišty.
7 Pod soklovými podlahovými lištami lze vést kabely.
12 Vnější roh ze soklových podlahových lišt.
8 Pravý konec soklové lišty seřízněte pod úhlem 45° ruční, nebo elektrickou pilou.
9 Levý konec soklové lišty seřízněte pod úhlem 45° ruční, nebo elektrickou pilou.
10 Zkontrolujte, zda soklové lišty svírají po spojení úhel 90°.
11 Čelní upravené hrany sokolových lišt slepte lepidlem na dřevo.
17 Vnitřní roh ze soklových podlahových lišt.
13 Pravý konec soklové lišty seřízněte pod úhlem 45° ruční, nebo elektrickou pilou.
14 Levý konec soklové lišty seřízněte pod úhlem 45° ruční, nebo elektrickou pilou.
15 Zkontrolujte, zda soklové lišty svírají po spojení úhel 90°.
16 Čelní upravené hrany sokolových lišt slepte lepidlem na dřevo.
22 Ukončení soklové podlahové lišty.
18 Levý konec soklové lišty seřízněte pod úhlem 45° ruční nebo elektrickou pilou.
19 Z jiného konce lišty uřízněte trojúhelník pod úhlem 45°, viz řezy 2 a 3.
20 Uříznutý trojúhelníkový díl slouží k ukončení soklové lišty.
21 Po zkontrolování spoje slepte díly pomocí lepidla na dřevo.