fbpx

EKOLOGIE

Společnost Barlinek podporuje ekologii a věnuje se aktivitám podporujícím záchranu přírodního prostředí. Díky odpovědnému podnikání víme, jak důležité je zacházet s prostředím kolem nás, a proto se snažíme aktivně ovlivňovat rozvoj ekosystému, ve kterém všichni žijeme.

PRAVIDLO „1 ZA 1“ – LES ZÁKAZNIKŮ BARLINKA

V LESE ZÁKAZNÍKŮ BARLINKA ROSTE JIŽ VÍCE NEŽ 16 MILIONŮ STROMŮ!

Pravidlo „1 za 1“ je náš původní ekologický program, v jehož rámci spolufinancujeme nákup 1 sazenice za každé prodané balení podlahy Barlinka. Od roku 2000 jsme spolu s našimi Zákazníky jen v Polsku zasadili 18 milionů stromů. Program je rovněž realizován na Ukrajině a v Rumunsku.
Inspirací programu „Pravidlo 1 za 1“ byla myšlenka kompenzovat přírodě cennou surovinou, jakou je dřevo. Barlinek jej využívá k výrobě podlah, soklových lišt i biopaliv: dřevěných pelet a krbových briket.

REALIZACE PROGRAMU

První strom byl vysazen v lubuském polesí Bogdaniec v Lubuskie v roce 2000. Od té doby se Barlinkův les zákazníků systematicky rozrůstá. Jen v roce 2016 bylo v Polsku vysazeno téměř 1,5 milionu stromů a počet stromů každým rokem roste.
Program „1 za 1“ v Polsku zahrnuje lesní oblasti ve 4 vojvodstvích: lubuském, zachodniopomorském, pomorském a wielkopolském. V současné době se výsadba provádí v polesí Sulęcin (lubuské vojvodství).
Akce probíhá v Polsku, na Ukrajině (od roku 2007) a v Rumunsku (od roku 2015). V „Lese zákazníků Barlinka“ roste již více než 18 milionů stromů a každý rok se tento počet zvětšuje.

STARÁME SE O DUB BARTEK

Barlinek se také stará o slavný dub Bartek, poukazuje finanční prostředky na provádění nezbytných renovačních prací zachraňujících tuto nejznámější polskou přírodní památku.

Legendární dub zvaný „Bartek“ roste v Zagnańsku v vojvodství swiętokrzyském. Je to nejznámější strom v Polsku. Již v meziválečných letech byl verdiktem zvláštní soutěžní poroty uznán jako nejkrásnější a nejcennější památka polské přírody. Podle legendy má strom více než 1200 let, ale vědci nejčastěji odhadují jeho věk na cca 700 – 1 000 let. I přes tak dlouhý věk a mnoho zkušeností dub stále roste a přináší ovoce – každý rok se v jeho nespočetných větvích objevuje velké množství žaludů.

DĚJINY „BARTKA“

Strom je zahalen mnoha legendami. Jedna z nich říká, že pod „Bartkem“ odpočíval sám Bolesław Krzywousty. Podle jiné legendy Jan III Sobieski, který se vracel z vídeňské výpravy, ukryl do dutiny stromu láhev vína a šavli.
V roce 1906 byl strom poškozen požárem budov v jeho blízkosti. Ve 20. letech byly odumřelé části vnitřku stromu zajištěny betonovými výplněmi. V roce 1963 byly vyplněný některé zahnívající části kmenu a odstraněny nemocné větve, které ohrožovaly turisty navštěvující „Bartka“.

V roce 1991 blesk zlomil jednu z větví a způsobil požár části kmene. Navzdory mnoha dramatickým událostem, ve kterých byl „Bartek“ protagonistou, zůstává starodávný dub živým a udivujícím svědectvím o síle přírody. Od roku 1952 je strom jako přírodní památka pod přísnou právní ochranou.
Stejná ochrana platí i pro nedalekou krásnou alej, dlouhou přes 200 metrů a zahrnující asi 50 nádherných stromů: 100-200 let starých javorů, líp, jasanů, akátů a modřínů.

Podle oficiálních údajů má „Bartek“ následující rozměry:
průměr ve výšce 130 cm – 314 cm,
obvod – 985 cm,
obvod u země – 1340 cm,
výška – 30 m,
průměr koruny – cca 40 m,
objem – přes 70 m3.
Král polských stromů vyžaduje konzervaci, starostlivost a obecnou péči. Pomoc od Barlinka pomáhá zachovat tento historický dub pro budoucí generace.

ZACHRAŇUJEME SOKOLY

Barlinek rovněž spolufinancuje program návratu sokola stěhovavého do lesů, který řídí Sdružení na ochranu divokých zvířat „Sokół“. Díky realizovaným aktivitám bylo v posledních letech navráceno do polských lesů několik stovek těchto ohrožených ptáků. Jen v roce 2020 toto Sdružení navrátilo do lesů a dalo tak svobodu 108 mladým sokolům stěhovavým pocházejícím z chovu v Polsku, České republice, na Slovensku a v Německu.

Letos bylo přibylo šest nových chovných stanovišť sokola stěhovavého, včetně Barlinka na území tzv.Barlinecké pouště stejně jako v Żmigródu, Chojně, Cybince, Torzymu a Wałczu.

PROČ SOKOLI POTŘEBUJÍ NAŠÍ POMOC?

Proces téměř úplného vyhynutí sokola stěhovavého v Polsku a v celé Evropě začal v 60. letech. Důvodem vyhubení jejich populace bylo rozsáhlé používání přípravků na ochranu rostlin, které se hromadily v organismech ptáků. Toxiny narušily vápnikov sokolů a oslabily tak skořápky snesených vajíček, což vedlo k jejich jejich poškození samicí během sezení. Tváří v tvář katastrofickému úbytku jejich populace začaly intenzivní práce na chovu sokola stěhovavého a pak na způsobech jeho opětovného navrácení do přírody.

O PROGRAMU

Návrat do přírody tohoto ohroženého druhu dravých ptáků se provádí v rámci reintrodukčního programu, tj. obnovy druhu. Chovatelé ptáků dbají, aby byla mláďata vychovávána v podmínkách, které se co nejvíce blíží přirozeným podmínkám. Dalším krokem je zavěšení speciálních košů s mláďaty na stromy v srdci Barlineckých lesů. Ptáci jsou několik dní sedí uzamčeni a pak jejich chovatelé otevřou klece. Zpočátku se mladí sokoli cítí v přírodě nejistí – někteří z nich nějakou dobu ještě zůstávají v koších. Jiní létají kolem místa, kde byli vypuštěni a nedovolí si letět dále. Mláďata jsou krmena a opečovávána, dokud se nestanou zcela samostatnými, k čemuž obvykle dochází po třech týdnech. Všichni ptáci jsou okroužkování kvůli budoucímu pozorování.

Projekt je realizován ve spolupráci s Barlinkem S.A. s polesím Barlinek a Sdružením na ochranu divokých zvířat „Sokół“. Více informací o sokolech – www.peregrinus.pl – Sdružení na ochranu divokých zvířat „Sokół“.

 

 

TRIGENERACE – TEDY INVESTICE DO EKOLOGIE BARLINKA

V říjnu 2018 uvedla společnost Barlinek ve své továrně v Barlinku do chodu jednotku Trigenerace. Součástí bloku je kotel na biomasu spalující dřevní štěpku (odpad z výroby Barlinecká podlahy) o výkonu 25 MWt, parní turbína spojená s generátorem o výkonu 5,5 MW.

Veškerá tepelná energie se vyrábí pro potřeby výrobního závodu. Výroba elektrické energie nám umožňuje pokrýt přibližně 60% energetické spotřeby závodu. Spuštění Trigenerace v závodě Barlinka vedlo ke snížení emisí skleníkových plynů vyjádřených v Mg (tuních) CO2e (ekvivalentu oxidu uhličitého) o více než 70%.

V současné době pokrýváme z vlastní výroby v průměru přibližně 60% spotřeby elektrické energie závodu Barlinka a 100% tepelné energii potřebné pro výrobní procesy.
To znamená, že Barlinek o to méně elektřiny nakupuje ze sítě, tj. od výrobce, který ji vyráběl v konvenčních elektrárnách spalováním uhlí a vypouštěním příslušného množství CO2 do atmosféry.
To není jediná proekologická aktivita společnosti. Od roku 2000 financuje Barlinek v rámci programu „1 za 1“ nákup jedné sazenice stromu za každé prodané balení podlah Barlinka. V „Lese zákazníků Barlinka“ tak roste již více než 15 milionů stromů. Jeden strom ročně absorbuje přibližně 7 kg CO2 – což znamená, že lesy vysázené Barlinkem absorbují 105 000 000 kg CO2 ročně

PODPORUJEME KLIENTY NADACE „TOVÁRNA SNU“

Nadace Továrna snů pomáhá lidem v obtížné materiální situaci, kteří přišli o majetek v důsledku náhodných událostí. Pomáhá rekonstruovat a komplexně zařizovat domy. Jsme rádi, že můžeme společně s Nadací pomoci formou darování podlah Barlinka.

POMÁHÁME DĚTEM

Ekologie není jedinou oblastí, ve které se Barlinek společensky angažuje. Léta se staráme o lidi v nouzi zejména o děti poskytováním finanční a materiální pomoci.
Tato pomoc spočívá také v bezplatném darování našich podlah veřejně prospěšným zařízením a institucím.
Podporovali jsme mimo jiné Svými produkty jsme mimo jiné podpořili Nadaci Bullerbyn, Komplex zvláštních škol č. 31 ve městě Bydgoszcz, Nadaci srdce dětem and Psychoonkologické centrum.