TÝDEN VZORKŮ ZDARMA: Objednejte si v týdnu od 17. do 27. 06. 2022 až tři vzorky podlah a my vám je zašleme zdarma, včetně dopravy. Nemusíte platit opravdu nic. Postačí v košíku při objednávce zadat slevový kód: VZORKY.

Záruční podmínky

Firma Barlinek S.A. se sídlem Kielce výrobce přírodních třívrstvých dřevěných podlah poskytuje záruku kvality na zakoupené podlahové desky BARLINEK.

 

1. Obecné zásady záruky

1.1 Barlinek S.A. dále jen „Ručitel“ se sídlem v Polsku 25–323 Kielce, Al. Solidarności 36 zaručuje kvalitu podlahové desky v souladu s podmínkami popsanými v tomto dokumentu dále jen „Záruční podmínky“. Kupující je povinen po převzetí Produktu vyplnit Záruční list a zaslat jej Prodejci na e-mail info@barlinek.cz k potvrzení.

1.2 Odpovědnost Ručitele za poskytnutou záruku zahrnuje fyzické vady vyplývající z příčin spojených s předmětem prodeje.

1.3 Kupující, který splňuje podmínky uvedené v této záruce, má nárok na záruku.

1.4 Záruka platí na území České republiky. Prodloužení záruky na území jiných zemí vyžaduje písemné potvrzení ručitele.

1.5 Tato záruka nevylučuje, neomezuje a nepozastavuje práva Kupujícího na základě ustanovení záruky za vady předaného zboží, jakož i vyplývající z občanského zákoníku a právních předpisů platných pro kupní smlouvu.

1.6 Kupující využívající tuto záruku prohlašuje, že se seznámil se záručními podmínkami a souhlasí s jejich obsahem.

 

2. Předmět záruky

2.1 Záruka se vztahuje na dřevěné podlahové desky s třívrstvou lepenou konstrukcí dále jen „Produkt“. Záruční doba začíná od data nákupu a činí:

 • 30 let na produkty z kolekce SENSES
 • 25 let na produkty z kolekce TASTES OF LIFE
 • 20 let na produkty z kolekce PURE, DECOR, LIFE
 • 5 let na nekatalogové produkty a produkty ve výprodeji
 • 5 let na produkty (bez ohledu na kolekci) montované ve veřejném prostoru

2.2 Ručitel potvrzuje, že jeho produkty splňují požadavky na technické normy pro vrstvené dřevěné podlahy a jsou vhodné pro použití v souladu s jejich zamýšleným použitím.

2.3 Záruka se vztahuje na:

 • trvanlivost podlahové vrstvy při obvyklém užití,
 • trvanlivost konstrukčních prvků,
 • kvalita provedení produktu (rozměr a vzájemné shoda produktu) odpovídající normě ČSN EN 13489 Dřevěné podlahoviny – Vícevrstvé parketové dílce.

 

3. Záruční podmínky

3.1 Podmínkou pro splnění záruky na produkt je dodržování pravidel a doporučení pro skladování, montáž, údržbu a způsob využití podlahy, které jsou dostupné:

 • v montážním návodu u každého balení podlahy či ve formě instruktážních videí na www.barlinek.cz,
 • v dokumentaci Podmínky použití v závislosti na typu povrchové úpravy produktu. K dispozici na www.barlinek.cz nebo u Prodejce.

3.2 Pro uplatnění práv této záruky musí být předložen daňový doklad o koupi podlahy a vyplněný Záruční list s razítkem a podpisem Prodávajícího.

3.3 Doporučujeme, aby produkt instalovala odborná firma s potřebným vybavením a znalostí montáže třívrstvých dřevěných podlah. Tato podmínka však není nezbytná pro zachování záručních práv.

 

4. Záruka se nevztahuje na

4.1 Nákupem Produktu z přírodní suroviny, kterým je dřevo, by měl kupující brát na vědomí nepatrný vizuální rozdíl (přirozená barva dřeva, struktura povrchu, množství či velikosti jednotlivých suků) mezi vzorovou deskou, fotografií uveřejněných v marketingových materiálech Ručitele (Prodejce) a produktem určeným k prodeji. Barevné rozdíly vyplývající z přirozených vlastností dřeva, rozdíly v rozložení přirozených prvků charakteristik dřeva mezi vzorovou deskou nebo produktovými fotografiemi Ručitele (Prodejce) a výrobkem zakoupeným Kupujícím se tato záruka nevztahuje.

4.2 Poskytnutá záruka se nevztahuje na

 • změny lakované, olejované vrchní vrstvy produktu vyplývající z normálního používání podlahy a přirozeného opotřebení a oděru,
 • mechanické poškození nebo poškrábání způsobené čištěním, údržbou nebo způsoby, které nejsou v souladu s podmínkami obsažených v „Pokynech pro montáž“ nebo dokumentaci „Podmínky pro použití lakované podlahy“ nebo „Podmínky pro použití olejované podlahy“,
 • změny barev dřeva způsobené působením slunečního světla,
 • závady způsobené nesprávnou instalací nebo použitím podlahy v podmínkách, které nejsou v souladu s podmínkami obsažených v „Pokynech pro montáž“ nebo dokumentaci „Podmínky pro použití lakované podlahy“ nebo „Podmínky pro použití olejované podlahy“,
 • produkt namontovaný na podlahového vytápění s parametry, které nejsou v souladu s parametry uvedenými v Pokynech pro montáž, pokud to ovlivnilo vzniklé škody,
 • drobné defekty vyplněných suků v kartáčovaných podlahových deskách, které jsou znakem tohoto typu finální použitelné vrstvy Produktu,
 • Produkt, který byl navzdory viditelným závadám namontován,
 • akustické efekty spojené s užíváním podlahy a vyplývající z přirozených vlastností dřeva,
 • vlastní modifikaci nebo úpravu výrobku, které nebyly s Ručitelem písemně dohodnuty,
 • mechanické poškození způsobené během přepravy Produktu, s výjimkou přepravy provedené Ručitelem, prodejcem, či přepravní službou.

 

5. Nahlášení reklamace

5.1 Reklamace by měla být podána písemně nebo e-mailem do jednoho měsíce ode dne zjevení závady s podrobným popisem závady reklamovaného Produktu.

5.2 Reklamace může být oznámena Prodávajícímu e-mailem na info@barlinek.cz, od kterého byl výrobek zakoupen, nebo přímo Ručiteli. Reklamace musí být doložena doklady o nabytí Produktu viz. bod 3.2 této záruky (sken nebo kopie dokumentů) a pokud možno také fotografickou dokumentací reklamované podlahy.

5.3 Pokud je reklamace podána přímo na Ručitele, měla by být adresována: Barlinek S.A., 25-323 Kielce, Al. Solidarności 36 nebo e-mailem na reklamacje.kielce@barlinek.com nebo biuro@barlinek.com.pl

 

6. Způsoby řešení reklamace

6.1 Za účelem ověření oprávněného požadavku reklamace Produktu si Ručitel vyhrazuje právo na kontrolu reklamované podlahy v místě její instalace nebo uložení po předem dohodnutém termínu.

6.2 Reklamace bude posouzena nejpozději do 14 dní ode dne podání stížnosti Ručiteli či Prodejci. V případě kontroly Produktu u Kupujícího bude reklamace posouzena nejpozději do 14 dní od data vizuální kontroly.

6.3 Ručitel či Prodejce oznámí písemně či e-mailem způsob vyřízení reklamace.

6.4 V případě uznání reklamace, je oprávněn Ručitel či Prodejce:

 • zdarma vyměnit vadný Produkt za nový,
 • zdarma odstranit reklamované vady,
 • zaplatit Kupujícímu finanční náhradu v případě, že odstranění vady je nemožné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady s přihlédnutím k hodnotě Produktu bez vady a významu zjištěné vady.

 

Tyto záruční podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 02. 2019.