Hygienický certifikát PZH

Podlahy Barlinek mají hygienický certifikát PZH, který potvrzuje splnění současné bezpečnostní normy. Certifikace zaručuje, že podlahy Barlinek nemají negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

Hygienické certifikáty PZH jsou vydávány institucí oprávněnou posuzovat jakost výrobku, kterým je Národní ústav veřejného zdraví - Národní hygienický ústav (NIZP-PZH). Tvůrce certifikace je povinen testovat produkt z hlediska kvality, chemického složení, mechanických vlastností atd. Až po úspěšném absolvování mnoha testů a testů je vydán konečný certifikát PZH.

 

Hygienický certifikát PZH.pdf